Što je indukcijsko žarenje?

Što je indukcijsko žarenje?
Ovim postupkom zagrijavaju se metali koji su već prošli značajnu obradu. Indukcijsko žarenje smanjuje tvrdoću, poboljšava duktilnost i ublažava unutarnja naprezanja. Žarenje cijelog tijela postupak je u kojem se cjelokupni obradak žari. Kaljenjem šavova (točnije poznatim kao normalizacija šavova) obrađuje se samo zona zahvaćena toplinom proizvedena postupkom zavarivanja.
Koje su prednosti?
Indukcijsko žarenje i normalizacija isporučuje brzu, pouzdanu i lokaliziranu toplinu, preciznu kontrolu temperature i jednostavnu linijsku integraciju. Indukcija obrađuje pojedine izratke s točnim specifikacijama, s kontrolnim sustavima koji kontinuirano nadgledaju i bilježe cijeli postupak.
Gdje se koristi?
Indukcijsko žarenje i normalizacija široko se koristi u industriji cijevi. Također žari žicu, čelične trake, oštrice noževa i bakrene cijevi. Zapravo je indukcija idealna za gotovo bilo koji zadatak žarenja.
Koja oprema je dostupna?
Svaki sustav indukcijskog žarenja DAWEI izrađen je tako da zadovoljava određene zahtjeve. U središtu svakog sustava je
DAWEI generator indukcijskog grijanja koji ima automatsko usklađivanje opterećenja i konstantni faktor snage na svim razinama snage. Većina naših isporučenih sustava također sadrži prilagođena rješenja za rukovanje i kontrolu.

cijev za indukcijsko žarenje

=