Indukcijska lemna bakrena cijev

Bakarna cijev za indukcijsko lemljenje s visokofrekventnim jedinicama za grijanje

Cilj: Zagrijati dio bakrene cijevi od 3/8 along zajedno s 900 koljenom za lemljenje. Bakrene cijevi trebaju se koristiti u sklopovima isparivača leda, a lemljenje se odvija nakon postavljanja cijevi u sklop. Grijanje se mora odvijati u zavojnici tipa kanala kako bi se omogućio lak pristup nakon što se cijev instalira. Lem se može ručno dovoditi nakon temperature
je dosegnut.
Materijal: Bakarne cijevi od tankih zidova 3/8 and i koljeno 900
Temperatura: 6000F
Primjena: Korištenjem DW-UHF-20kW izlaznog napona za indukcijsko napajanje i jedinstvenom zavojnicom od tri (3) kanala, postignuti su sljedeći rezultati:
6000F je dosegnut u 10 sekundi.
Uočen je kvalitetan spoj za lemljenje s odgovarajućim protokom i tekstura površine.
Oprema: DW-UHF-20kW izlazno indukcijsko napajanje u čvrstom stanju, uključujući jednu (1) daljinsku toplinsku stanicu koja sadrži jedan (1) kondenzator od 1.2 μF i jedinstvenu zavojnicu s tri (3) kanala.
Frekvencija: 200 kHz

bakrena cijev za indukcijsko lemljenje