Ručno indukcijsko lemljenje HVAC cijevi izmjenjivača topline

Brzo ručno indukcijsko lemljenje HVAC cijevi Sustav izmjenjivača topline Indukcijsko lemljenje je postupak spajanja dva ili više metala pomoću indukcijskog grijanja. Indukcijsko grijanje koristi elektromagnetsko polje za stvaranje topline bez kontakta ili plamena. Indukcijsko lemljenje je više lokalizirano, ponovljivo i lakše za automatizirati u usporedbi s tradicionalnim lemljenjem plamenikom. Načelo … Čitaj više