Teorija indukcijskog grijanja PDF

INDUKCIJSKO GRIJANJE prvi je put zabilježeno kada je utvrđeno da se toplina proizvodi u namotima transformatora i motora, kao što je spomenuto u poglavlju "Termička obrada metala" u ovoj knjizi. U skladu s tim, proučavana je teorija indukcijskog zagrijavanja kako bi se motori i transformatori mogli graditi za maksimalnu učinkovitost smanjenjem gubitaka u grijanju. Razvoj … Čitaj više