Teorija indukcijskog grijanja PDF

INDUKCIJSKO GRIJANJE prvi je put zabilježeno kada je utvrđeno da se toplina proizvodi u namotima transformatora i motora, kao što je spomenuto u poglavlju "Termička obrada metala" u ovoj knjizi. U skladu s tim, proučavana je teorija indukcijskog zagrijavanja kako bi se motori i transformatori mogli graditi za maksimalnu učinkovitost smanjenjem gubitaka u grijanju. Razvoj … Čitaj više

PDF Načela i apliciranje indukcijskog grijanja

Princip i primjene indukcijskog grijanja Preuzmite PDF za istraživanje Elektromagnetska indukcija, jednostavno indukcija, tehnika je zagrijavanja električno provodljivih materijala (metala). Indukcijsko zagrijavanje često se primjenjuje u nekoliko toplinskih procesa poput topljenja i zagrijavanja metala. Indukcijsko grijanje ima važnu karakteristiku da se toplina stvara u materijalu kako bi se… Čitaj više