Indukcijsko lemljenje Cijevi od nehrđajućeg čelika

Indukcijska lemna cijev od nehrđajućeg čelika s IGBT ložnim jedinicama za lemljenje

Cilj Zagrijavanje cijevi od nehrđajućeg čelika promjera 125 mm (3.175 mm) na cilindar promjera 1 ”visine 1 mm za lemljenje
Materijal Cilindar i cijev od nehrđajućeg čelika
Boja za pokazivanje temperature
Prstenovi za predoblikovanje lemova bez olova
Temperatura 300-400 ºF (150-205 ºC)
Frekvencija 235 kHz
Oprema DW-UHF-4.5 kW, indukcijsko napajanje od 150-400 kHz, opremljena daljinskom toplinskom stanicom koja sadrži dva kondenzatora od 0.66 μF (ukupno 1.32 μF).
Indukcijska zavojnica za grijanje s tri okreta zavojnice za palačinke dizajnirana i razvijena posebno za ovu primjenu.
Postupak Inicijalna ispitivanja bez lema osigurala su da metal postigne potrebnu temperaturu i uzorak grijanja na dijelu. Prstenovi zalemljene leme postavljaju se na cijev na spoju. Dio se postavlja unutar indukcijsko-zagrijavajuće zavojnice zagrijane dok se lem ne otopi.
Rezultati / pogodnosti Programabilne i podesive brzine rampe grijanja postižu željeni profil topline. Prebrzi profil topline ne provodi toplinu kroz spoj, a isuviše spor toplinski ciklus isparava
ili suši fluks koji uzrokuje loš protok lema.

cijevi za lemljenje od nehrđajućeg čelika