INDUKCIJSKO GRIJANJE ZA POVRŠINSKO KALJENJE

Kinetika indukcijskog zagrijavanja za površinsko kaljenje čelika ovisi o čimbenicima: 1) koji induciraju promjene električnih i magnetskih parametara čelika kao rezultat povišene temperature (te promjene dovode do promjene količine apsorbirane topline zadanog intenziteta električnog polja pri zadanoj indukcijskoj struji) i, 2) o faktorima koji su odgovorni za promjenu intenziteta elektromagnetskog polja tijekom zagrijavanja (tj. promjenu struje u induktoru).

Indukcijsko grijanje u toplinskoj obradi automobilskih dijelova prvi je put korišteno u našem pogonu. 1937-1938 u našoj tvornici razvijeno je površinsko kaljenje grla radilice motora ZIS-5 u suradnji s osobljem laboratorija VP Vologdin. Oprema je ugrađena u sklopu kontinuirane proizvodne linije u kojoj su dijelovi podvrgnuti mehaničkoj obradi na poluautomatskim visokofrekventnim aparatima. Više od 61% ukupnih dijelova motora automobila ~ae ZIL-164A i ZIL-157K površinski je kaljeno indukcijskim zagrijavanjem.

Kinetika indukcijskog zagrijavanja za površinsko kaljenje čelika