Pregled topologije sustava indukcijskog grijanja

Pregled topologije sustava indukcijskog grijanja

Pregled topologije sustava indukcijskog grijanja

Svi indukcijski sustavi grijanja razvijeni su pomoću elektromagnetske indukcije koju je prvi otkrio Michael Faraday 1831. Elektromagnetska indukcija se odnosi na fenomen kojim se električna struja generira u zatvorenom krugu fluktuacijom struje u drugom krugu koji se nalazi pored njega. Osnovni princip indukcijskog grijanja, koji je primijenjeni oblik Faradayeva otkrića, jest činjenica da izmjenična struja koja teče kroz krug utječe na magnetsko kretanje sekundarnog kruga koji se nalazi u njegovoj blizini. Fluktuacija struje unutar primarnog kruga
pružio odgovor kako se tajanstvena struja stvara u susjednom sekundarnom krugu. Faradayjevo otkriće dovelo je do razvoja električnih motora, generatora, transformatora i bežičnih komunikacijskih uređaja. Njegova primjena, međutim, nije bila besprijekorna. Gubitak topline, koji nastaje tijekom procesa indukcijskog grijanja, bio je velika glavobolja koja je narušavala cjelokupnu funkcionalnost sustava. Istraživači su nastojali minimizirati gubitak topline laminiranjem magnetskih okvira smještenih unutar motora ili transformatora. Faradayev zakon pratio je niz naprednijih otkrića kao što je Lentzov zakon. Ovaj zakon objašnjava činjenicu da induktivna struja teče obrnuto od smjera promjene indukcijskog magnetskog kretanja.

Pregled topologije sustava indukcijskog grijanja