Indukcija Grijanje kraja katalizatora

Opis

Indukcijsko zagrijavanje kraja katalizatora za ispitivanje zavarivanja s visokofrekventnim grijanjem stroja

Cilj Zagrijati kraj ispušnog sustava katalitičkog pretvarača kamiona. Sklop se mora držati na ciljanoj temperaturi 200 sati, dok sklop vibrira radi ispitivanja čvrstoće zavara.
Materijal Čelik
Temperatura 842 - 932 ºF (450-500 ºC)
Frekvencija 75 kHz
Oprema DW-HF-15kW, indukcijski sustav grijanja, opremljen daljinskom radnom glavom koja sadrži dva kondenzatora od 5 μF za ukupno 10 μF i indukcijsku zavojnicu za grijanje dizajniranu i razvijenu
posebno za ovu aplikaciju.
Postupak / narativ Četverookretna magnetna zavojnica konusnog oblika koristi se za zagrijavanje kraja ispušnog sustava tijekom ispitivanja čvrstoće zavara. Potrebno je približno 5 minuta da se postigne ciljana temperatura
između 842 - 932 ºF (450-500 ºC). Tada se ta temperatura drži 200 sati dok sustav vibrira kako bi simulirao uvjete vožnje. Zatim se zavar pregledava na pukotine.
Rezultati / prednosti Precizni izlaz napajanja drži željenu temperaturu unutar uskih tolerancija.

Upit o proizvodu