lemljenje cijevi do kraja cijevi

Opis

Cilj
Indukcijsko lemljenje spoj na cijevi i kraj cijevi.

Materijali
Duljina cijevi varira od 39.3 ″ (1m) do 236.2 ″ (6 m).

Oprema:

DW-UHF-10KW stroj za indukcijsko lemljenje

Ključni parametri

Temperatura: Oko 1382 ° C
Vrijeme: Prosjek od 1 do 30 sekundi

Rezultati i zaključci:

Duljina kraja cijevi varira od sadašnjih 1.57 ″ do 3.94 ″ (40 mm do 100 mm), a perforirana duljina cijevi varira od 3.28 ft do 19.685 ft (1 m do 6 m). Duljina zgloba kruga u budućnosti može doseći najviše 0.28 ″ (7 mm).

Zahtjevi kvalitete: Kružni spoj, sve rupe, linija spoja na unutarnjem kraju kruga i linija spoja na OD cijevi trebaju biti potpuno prožete punilom za lemljenje.
Zglob također ima zahtjeve za fizičku čvrstoću.

Predložit ćete nam konačne parametre, kao i potrebu za fluksom i punilom za odgovarajuće lemljene spojeve i učvršćenja, ako ih ima. Vanjski prečnik završne cijevi doseći će do 1.97 ″ (50 mm). Duljina se neće puno razlikovati. Debljina perforirane cijevi može doseći najviše 0.079 ″ (2 mm).

Upit o proizvodu