Stroj za demontažu željeznog betona s indukcijskim grijanjem

Stroj za demontažu željeznog betona s indukcijskim grijanjem

Metoda visokofrekventnog indukcijskog zagrijavanja temelji se na principu da beton oko armaturne šipke postaje
ranjiv jer se toplina stvorena s površine armaturne šipke prenosi na beton. U ovoj metodi dolazi do zagrijavanja
unutar betona bez izravnog kontakta sa zagrijanim objektom tj. unutarnjom armaturom. Kao što je prikazano na slici 3, jest
moguće je brzo zagrijati unutarnju armaturu unutar ferobetona jer je gustoća energije mnogo veća u ovoj metodi u usporedbi s metodama omskog grijanja i mikrovalnog grijanja koje se temelje na izgaranju.

U betonu, kalcijev silikat hidrat (CSH) gel čini 60-70% cementnog hidrata, a Ca(OH)2 čini 20-30%. Normalno, slobodna voda u porama kapilarne cijevi isparava na oko 100°C, a gel kolabira kao prva faza dehidracije na 180°C. Ca(OH)2 raspada se na 450-550°C, a CSH se raspada na preko 700°C. Budući da je betonska matrica struktura s više pora koja se sastoji od cementnog hidrata i apsorbirane vode te se sastoji od kapilarne vode, vode u gelu i slobodne vode te se sastoji, beton dehidrira u okruženju visoke temperature, što rezultira promjenama strukture pora i kemijskim promjenama. Oni zauzvrat utječu na fizičke karakteristike betona, koje ovise o vrsti cementa, mješavine i agregata koji se koristi. Tlačna čvrstoća betona ima tendenciju značajnog smanjenja iznad 500°C iako ne pokazuje značajnu vrijednost
mijenja se do 200°C [9, 10].

Toplinska vodljivost betona varira ovisno o količini smjese, gustoći, prirodi agregata, vlažnosti i vrsti cementa. Općenito, poznato je da je toplinska vodljivost betona 2.5–3.0 kcal/mh°C, a toplinska vodljivost pri visokoj temperaturi ima tendenciju pada s porastom temperature. Harmathy je izvijestio da vlaga povećava toplinsku vodljivost betona ispod 100[11], ali Schneider je izvijestio da se obično toplinska vodljivost postupno smanjuje u svim temperaturnim rasponima kako se unutarnja temperatura betona povećava [9]….

Demontaža željeznog betona indukcijskim grijanjem