Osnove indukcijskog grijanja PDF

Indukcijsko grijanje temelji fizikalne principe

Karakteristike indukcijskog grijanja
• Visoka temperatura u obratku (u većini
slučajeva).
• Visoka gustoća snage za kratko vrijeme grijanja
(u mnogim aplikacijama).
• Visoka frekvencija (u mnogim aplikacijama).
• Toplinski izvori se nalaze unutar obratka.

Osnove indukcijskog grijanja

Osnove indukcijskog grijanja.pdf