Vakuumska električna peć je tehnološki napredan sustav grijanja koji se koristi u raznim industrijama za primjenu na visokim temperaturama. Djeluje stvaranjem kontroliranog okruženja lišenog zraka i nečistoća, omogućavajući precizne procese toplinske obrade kao što su žarenje, tvrdo lemljenje, sinteriranje i kaljenje. Svojom sposobnošću postizanja ravnomjernih brzina zagrijavanja i hlađenja, vakuumska peć osigurava vrhunska metalurška svojstva i poboljšanu kvalitetu proizvoda.

=